constrUÏm estacions transformadores

Gestionem la construcció  de la seva ESTACIÓ TRANSFORMADORA de forma integral, tenint cura de tots els elements necessaris:

 1. Ferratges galvanitzats en calent
 2. Treballs de paleteria en tancaments perimetrals
 3. Treballs de paleteria interior
 4. Perforacions a murs pantalla i a forjats mitjançant corones de diamant
 5. Lloses flotants antivibratòries amb elements amortidors de baixa freqüència
 6. Protecció passiva contra el foc amb projectats de morter de llana de roca
 7. Aïllament acústic de tancaments perimetrals
 8. Aïllament acústic de forjats
 9. Proves d'aïllament al soroll aeri
 10. Reparació de teulats en estacions transformadores existents
 11. Construcció de teulats en estacions transformadores existents
 12. Ampliacions/modificacions interiors en estacions transformadores existents
 13. Reparacions exteriors i interiors en estacions transformadores existents
 14. Validació final de la feina executada per part del tècnic de Fecsa-Endesa corresponent

Qualitat i fiabilitat

Qualitat i fiabilitat

L'experiència que ens avala és la nostra principal garantia de qualitat i fiabilitat.
Us fem entrega dels certificats de qualitat de tots el materials fets servir a la obra i d'aquells certificats específics com el de protecció passiva del forjat amb EI-240 i del Certificat acústic al soroll aeri en els casos que també es demana.

ENTREGA "claus en ma"

Our Projects

La nostra proposta us ofereix per una banda, la execució fidel als plànols constructius, per part dels nostres equips d'especialistes, i per l'altra, la certesa d'una feina ben feta i alhora validada per els serveis tècnics de la companyia elèctrica.

terminis i preu

Our Projects

Els terminis d'entrega i el preu són a més d'un compromís, una prioritat.

ACCÉS RÀPID

CodiQR

PresÈncia a les Xarxes socials

FacebookLinkedIn